Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Akti ustanove

Godišnji plan i program rada, Školski kurikulum i Školski preventivni program Tehničke škole Čakovec

Godišnji plan i program rada Tehničke škole Čakovec za 2023./2024.
Školski kurikulum Tehničke škole Čakovec za 2023./2024.
Školski preventivni program TŠČ za 2023./2024.
Godišnji plan i program rada Tehničke škole Čakovec za 2022./2023.
Školski kurikulum Tehničke škole Čakovec za 2022./2023.
Školski preventivni program TŠČ za 2022./2023.
Godišnji plan i program rada Tehničke škole Čakovec za 2021./2022.
Školski kurikulum Tehničke škole Čakovec za 2021./2022.
Školski preventivni program TŠČ za 2021./2022.

2021./2022.

2020./2021.

Statut Tehničke škole Čakovec

Statut Tehničke škole Čakovec 2024.
Statut Tehničke škole Čakovec 2019.

Pravilnici

Odluka o objavi Pravilnika o radu
Pravilnik o radu
Pravilnik o radu školske knjižnice 2024.
Kućni red Tehničke škole Čakovec
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove
Pravilnik o zapošljavanju Tehničke škole Čakovec
Pravilnik o izradi i obrani završnog rada
Protokol o postupanju nastavnika u slučajevima neprihvatljivog ponašanja učenika
Pravilnik o izricanju pedagoških mjera – pročišćeni tekst 2016.
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole

Pravila

Pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom TŠČ (2024.)

Izvješća

Godišnje izvješće za 2023.

Procedure

Procedura zaprimanja e-računa
Procedura blagajničkog poslovanja u školi
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
Procedura stvaranja ugovornih obaveza u TŠČ-u
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Pravilnik o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i namjenskih donacija
Upute za izradu završnog rada
Plan evakuacije i spašavanja
Protokol o postupanju tijekom epidemije COVID-19

Povezani članci

Godišnje izvješće za 2023. godinu
Godišnje izvješće za 2023. godinu

Objavljujemo GODIŠNJE IZVJEŠĆE TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC za 2023. godinu, usvojeno na 59. sjednici Školskog odbora 8.4.2023. Godišnje izvješće Tehničke škole Čakovec od 1.siječnja do 31.prosinca 2023.godine

read more
PRAVILNIK O RADU TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC
PRAVILNIK O RADU TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC

Na temelju članaka 26. i 27. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17,  98/19, 151/22, 64/23), članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,...

read more