Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Akti ustanove

Godišnji plan i program rada, Školski kurikulum i Školski preventivni program Tehničke škole Čakovec

Godišnji plan i program rada Tehničke škole Čakovec za 2023./2024.
Školski kurikulum Tehničke škole Čakovec za 2023./2024.
Školski preventivni program TŠČ za 2023./2024.
Godišnji plan i program rada Tehničke škole Čakovec za 2022./2023.
Školski kurikulum Tehničke škole Čakovec za 2022./2023.
Školski preventivni program TŠČ za 2022./2023.
Godišnji plan i program rada Tehničke škole Čakovec za 2021./2022.
Školski kurikulum Tehničke škole Čakovec za 2021./2022.
Školski preventivni program TŠČ za 2021./2022.

2021./2022.

2020./2021.

Statut Tehničke škole Čakovec

Statut Tehničke škole Čakovec

Pravilnici

Odluka o objavi Pravilnika o radu
Pravilnik o radu
Kućni red Tehničke škole Čakovec
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove
Pravilnik o zapošljavanju Tehničke škole Čakovec
Pravilnik o izradi i obrani završnog rada
Protokol o postupanju nastavnika u slučajevima neprihvatljivog ponašanja učenika
Pravilnik o izricanju pedagoških mjera – pročišćeni tekst 2016.

Procedure

Procedura zaprimanja e-računa
Procedura blagajničkog poslovanja u školi
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
Procedura stvaranja ugovornih obaveza u TŠČ-u
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Pravilnik o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i namjenskih donacija
Upute za izradu završnog rada
Plan evakuacije i spašavanja
Protokol o postupanju tijekom epidemije COVID-19

Povezani članci

Školski kurikulum TŠČ i Godišnji plan i program rada TŠČ
Školski kurikulum TŠČ i Godišnji plan i program rada TŠČ

Poštovani, na 54. sjednici Školskog odbora Tehničke škole Čakovec održanoj 6.10.2023. godine doneseni su slijedeći dokumenti: Godišnji plan i program rada Tehničke škole Čakovec za školsku godinu 2023./2024. Školski kurikulum Tehničke škole Čakovec za školsku godinu...

read more
PRAVILNIK O RADU TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC
PRAVILNIK O RADU TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC

Na temelju članaka 26. i 27. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17,  98/19, 151/22, 64/23), članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,...

read more
Kućni red Tehničke škole Čakovec
Kućni red Tehničke škole Čakovec

Objavljujemo Kućni red Tehničke škole Čakovec donesen na sjednici Školskog odbora održanoj 4. listopada 2019. Kućni red Tehničke škole Čakovec važi od 2019. godine

read more