Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Automehaničar

Nastavni plan i program zanimanja AUTOMEHANIČAR po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Automehaničar će pored općih kompetencija neophodnih u građanskom društvu steći i stručne kompetencije vezane uz standard kvalifikacije i zanimanja koje omogućuju samostalno i odgovorno djelovanje na radnom mjestu te komunikaciju s kupcima u zanimanju automehaničar.

Zapreke za rad:

  • mišična slabost, teža oštećenja kralježnice i ruku, kronične bolesti respiratornog sustava, smetnje sluha i vida, sklonost nesvjesticama.

Predmeti značajni za upis:

  • hrvatski jezik
  • prvi strani jezik
  • matematika

Posebni zahtjevi za upis:

  • obvezna zdravstvena svjedodžba liječnika medicine rada
  • sklopljen Ugovor o naukovanju sa licenciranom obrtničkom radionicom

Način obrazovanja:

Jedinstveni model obrazovanja kod kojeg opće obrazovne predmete i stručno teorijski dio naukovanja izvodi škola, a praktični dio naukovanja licencirana obrtnička ili druga radionica. Po završetku obrazovanja učenik polaže naučnički ispit koji je preduvjet za pristupanje obrani završnog rada i stjecanja zvanja automehaničar .

Nakon tri godine radnog iskustva u zanimanju moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.

Automehaničar - opis zanimanja
Automehaničar - nastavni plan i program zanimanja
Automehaničar - plan nastavnih predmeta