Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Bravar

Nastavni plan i program zanimanja BRAVAR po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Bravar je osposobljen za rad na održavanju i popravljanju strojeva i uređaja, mora znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka. Uz to naučiti će spajanje i sastavljanje elemenata strojeva, upoznati postupke lijevanja, usvojiti pojmove o toplinskoj obradi, upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje. Usvajanje osnovnih pojmova o koroziji i ponašanje materijala prema koroziji se podrazumijeva. Upoznati će elemente prijenosa snage i gibanja, kao što će naučiti izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite. Bravar će naučiti razraditi tehnološki postupak izrade metalne ograde, izraditi jednostavne metalne ograde, razraditi tehnološki postupak izrade metalne konstrukcije i izraditi jednostavne metalne konstrukcije.

Bravar će naučiti razraditi tehnološki postupak izrade metalnih vrata i izraditi jednostavna metalna vrata, te razraditi tehnološki postupak izrade metalnog prozora i izraditi jednostavne metalne prozore. Bravar je osposobljen razraditi tehnološki postupak izrade metalne stepenice i izradu jednostavne metalne stepenice, kao i izbor elemenata i sastavljanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Zapreke za rad:

  • mišična slabost, teža oštećenja vida na blizinu i dubinskog vida, teža oštećenja lokomotornog sustava, nedovoljna sposobnost ruku i prstiju.

Predmeti značajni za upis:

  • hrvatski jezik
  • prvi strani jezik
  • matematika

Posebni zahtjevi za upis:

  • obvezna zdravstvena svjedodžba liječnika medicine rada
  • sklopljen Ugovor o naukovanju sa licenciranom obrtničkom radionicom

Način obrazovanja:

Jedinstveni model obrazovanja kod kojeg opće obrazovne predmete i stručno teorijski dio naukovanja izvodi škola, a praktični dio naukovanja licencirana obrtnička ili druga radionica. Po završetku trogodišnjeg  naukovanja naučnik polaže naučnički ispit koji je preduvjet za pristupanje obrani završnog rada i stjecanje kvalifikacije.

Nakon tri godine radnog iskustva u zanimanju moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.

Bravar - opis zanimanja
Bravar - nastavni plan i program
Bravar - nastavni plan