Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Financijski dokumenti Tehničke škole Čakovec

Financijski plan Tehničke škole Čakovec

Obrazloženje financijskog plana za 2023.
Financijski plan Tehničke škole Čakovec za 2023. s projekcijama financijskog plana za 2024. i 2025.
Financijski plan Tehničke škole Čakovec za 2022., s projekcijama financijskog plana za 2023. i 2024.

Financijski plan Tehničke škole Čakovec za 2021. godinu

Financijska izvješća Tehničke škole Čakovec

Financijski dokumenti Tehničke škole Čakovec za 2022.

Datum objave 31. 1. 2023.

Referentna stranica Tehničke škole Čakovec za 2022.

Datum objave 31. 1. 2023.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2022.

Datum objave 31. 1. 2023.

Izvršenje financijskog plana Tehničke škole Čakovec na dan 31.12.2022.

Datum objave 31. 1. 2023.

Financijski dokumenti Tehničke škole Čakovec za 2021.

Datum objave 1. 2. 2022.

Referentna stranica Tehničke škole Čakovec za 2021.

Datum objave 1. 2. 2022.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2021.

Datum objave 1. 2. 2022.

Izvršenje financijskog plana Tehničke škole Čakovec na dan 31.12.2021.

Datum objave 1. 2. 2022.

Financijska izvješća za 2020. godinu

Financijska izvješća za 2019. godinu

Povezani članci

Kućni red Tehničke škole Čakovec
Kućni red Tehničke škole Čakovec

Objavljujemo Kućni red Tehničke škole Čakovec donesen na sjednici Školskog odbora održanoj 4. listopada 2019. Kućni red Tehničke škole Čakovec važi od 2019. godine

read more