Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

   Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Zapošljavanje

ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA – elektrotehnika
ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA – elektrotehnika

Temeljem odredbi Natječaja za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog 24.10.2022.godine i  članka 83. Statuta Tehničke škole Čakovec,  ravnatelj Dražen Blažeka, dipl.ing. donosi:  Odluku o neizboru kandidata za radno mjesto nastavnik predmeta iz sektora...

read more
NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA
NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školama ( NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) (u daljnjem tekstu: Zakon)  i Pravilnika o zapošljavanju, Odlukom...

read more
Obavijest sudionicima natječaja za zapošljavanje
Obavijest sudionicima natječaja za zapošljavanje

TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC Čakovec, Športska 5 Klasa:110-01/22-02/1 Urbroj:2109-58-01-22-05 Čakovec, 4.2.2022.g. Temeljem odredbi Natječaja za zasnivanje radnog odnosa, objavljenih 17.1.2022.godine i  članka 83. Statuta Tehničke škole Čakovec,  ravnatelj Dražen Blažeka,...

read more