Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Elektroinstalater

Nastavni plan i program zanimanja ELEKTROINSTALATER po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Elektroinstalater ugrađuje električne instalacije, postavlja uređaje električne rasvjete, održava postavljene uređaje, otklanja moguće kvarove, obilježava instalacije, postavlja cijevi i vodove, ugrađuje razvodne ormare, priključuje elemente, električne uređaje i elektroopremu. U radu se služi standardnim elektroinstalaterskim alatom (kombinirana kliješta, čekić, ključevi raznih veličina, bušilica, instrumenti za mjerenje napona i ispitivanje jakosti struje). Bitan dio posla elektroinstalatera sastoji se od preventivnog održavanja električne opreme (sklopke, električni provodnici i električne komponente).

Elektroinstalater uglavnom radi stojeći, ponekad na visini, izložen negativnim atmosferskim utjecajima, djelovanju buke i prašine.

Zapreke za rad:

  • smetnje vida i sluha, neraspoznavanje boja, teže bolesti unutarnjih organa, oštećenja lokomotornog sustava (ruku, nogu i kralježnice), strah od visine, sklonost vrtoglavicama, psihička nestabilnost, bolesti koje uzrokuju gubitak svijesti

Predmeti značajni za upis:

  • hrvatski jezik
  • prvi strani jezik
  • matematika

Posebni zahtjevi za upis:

  • obvezna zdravstvena svjedodžba liječnika medicine rada
  • sklopljen Ugovor o naukovanju sa licenciranom obrtničkom radionicom

Način obrazovanja:

Jedinstveni model obrazovanja kod kojeg opće obrazovne predmete i stručno teorijski dio naukovanja izvodi škola, a praktični dio naukovanja licencirana obrtnička ili druga radionica. Po završetku trogodišnjeg  naukovanja naučnik polaže naučnički ispit koji je preduvjet za pristupanje obrani završnog rada i stjecanje kvalifikacije.

Nakon tri godine radnog iskustva u zanimanju moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.

.

Elektroinstalater - opis zanimanja
Elektroinstalater - nastavni plan i program
Elektroinstalater - nastavni plan