Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Elektrotehničar

Nastavni plan i program zanimanja ELEKTROTEHNIČAR 

Obrazovni program elektrotehničar omogućava stjecanje dobrog, općeg obrazovanja, prije svega iz matematičkih i prirodoznanstvenih područja, što omogućava nastavak obrazovanja na studijima tehničkih znanosti. Dodatnim obrazovnim programima (izborni programi) moguće je stjecanje proširenog općeg obrazovanja koje omogućava kandidiranje za upis na bilo koji fakultet.

Pored toga, ovo obrazovanje omogućava stjecanje širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike koje će omogućiti relativno brzo adaptivno osposobljavanje za obavljanje poslova tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike.

Predmeti značajni za upis:

  • hrvatski jezik
  • prvi strani jezik
  • matematika
  • fizika
  • kemija
  • tehnička kultura

Posebni zahtjevi za upis:

  • obvezna zdravstvena svjedodžba liječnika medicine rada
Elektrotehničar - opis zanimanja
Elektrotehničar - nastavni plan i program - vrijedi od 1996
Elektrotehničar - plan nastavnih predmeta od 1996, g,