Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Prirodoslovno matematička gimnazija

Nakon šest generacija učenika upisanih u eksperimentalni program TEHNIČKE GIMNAZIJE, školske godine 2021./2022. po posljednji puta upisivali smo učenike u jedan razredni odjel programa PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKE GIMNAZIJE .

NAPOMENA: Od školske godine 2022./2023. u Tehničkoj školi Čakovec više se neće upisivati učenici u program Prirodoslovno – matematičke gimnazije, već ćemo povećati broj upisanih učenika u zanimanja tehničar za računalstvo i tehničar za mehatroniku.

Koncepcija okvirnog nastavnog plana i programa:

Za upis u program Prirodoslovno matematičke gimnazije vrednuje se postignuti uspjeh tijekom osnovnog obrazovanja sukladno Odluci o elementima i kriterijima za upis u 1. razrede – posebno se vrednuju postignuti uspjeh u 7. i 8. razredu iz slijedećih važnih predmeta:

  • HRVATSKI JEZIK
  • MATEMATIKA
  • PRVI STRANI JEZIK
  • FIZIKA
  • KEMIJA
  • TEHNIČKA KULTURA

Nema propisanog minimalnog broja bodova potrebnih za prijavu, a moći će se upisati ukupno 22 učenika koji će postići najbolji rezultat.

Zbog zahtjevnosti programa, upis u prirodoslovno matematičku gimnaziju ne preporučuje se učenicima sa manje od 60 bodova.

Program Prirodoslovno matematičke gimnazije učenici završavaju polaganjem ispita državne mature.

Opis programa

Prirodoslovno matematička gimnazija namijenjena je učenicima koje zanima STEM područje – prirodoslovlje, tehnika i nove tehnologije.

Učenici prirodoslovno matematičke gimnazije imaju mogućnost upisa na sve visokoškolske ustanove, a posebice na tehničke fakultete – profila računalstvo, strojarstvo i elektrotehnike.

Učenici kroz fakultativne predmete imaju mogućnost razvijanja svojih specifičnih potencijala i kreativnosti.

U privitku nalazi se Nastavni plan i program prirodoslovno matematičke gimnazije po kojem će se učenici obrazovati u Tehničkoj školi Čakovec sa svim potrebnim objašnjenjima oko izbora fakultativnih modula-fakultativnih predmeta.

Plan nastavnih predmeta za program PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE – u TŠČ od 2019. g.