Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Strojobravar

Nastavni plan i program zanimanja STROJOBRAVAR po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Strojobravar je osposobljen za rad na održavanju i popravljanju strojeva i uređaja; vrši spajanje i sastavljanje elemenata strojeva, izrađuje kanale za podmazivanje, sastavlja i ugrađuje zupčanik na osovini, nadzire ispitivanja različitih odstupanja i dijagnosticira kvarove na alatnim strojevima te obavlja manje popravke.

Zapreke za rad:

  • mišićna slabost, teža oštećenja vida na blizinu i dubinskog vida, teža oštećenja lokomotornog sustava, nedovoljna sposobnost ruku i prstiju.

Predmeti značajni za upis:

  • hrvatski jezik
  • prvi strani jezik
  • matematika

Posebni zahtjevi za upis:

  • obvezna zdravstvena svjedodžba liječnika medicine rada
  • sklopljen Ugovor o naukovanju sa licenciranom obrtničkom radionicom

Način obrazovanja:

Jedinstveni model obrazovanja kod kojeg opće obrazovne predmete i stručno teorijski dio naukovanja izvodi škola, a praktični dio naukovanja licencirana obrtnička ili druga radionica. Po završetku trogodišnjeg  naukovanja naučnik polaže naučnički ispit koji je preduvjet za pristupanje obrani završnog rada i stjecanje kvalifikacije.

Nakon tri godine radnog iskustva u zanimanju moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.

Strojobravar - opis zanimanja
Strojobravar - nastavni plan i program JMO
Strojobravar – nastavni plan
Strojobravar – nastavni plan i program za zanimanje strojobravar JMO - izmjene iz 2004