Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Kurikulum

Kurikulum je plan za akciju/pisani dokument koji uključuje strategije za postizanje željenih, unaprijed formuliranih obrazovnih ciljeva. Kurikulum kao dokument uključuje opis svih organiziranih aktivnosti učenja i opis svih iskustva učenja kojima je izložena osoba uključena u obrazovni proces (izvannastavne aktivnosti, fakultativna nastava, izborna nastava, dodatna nastava, školski projekti, projekti u zajednici, aktivnosti uz značajne datume i izvanučionička nastava).

Vizija naše škole je da Tehnička škola Čakovec u svojem okruženju bude poznata po kvaliteti odgoja i obrazovanja koje pružamo našim učenicima, te partnerstvu sa svim dionicima odgojno- obrazovnog procesa pa je i kurikulum Škole pisan u tom smjeru.

Kurikul ostvaruje i misiju Škole – osigurati sustavan način poučavanja u stjecanju temeljnih i stručnih kompetencija prilagođenih zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih IT tehnologija kao i odgajati učenike u skladu sa kulturnim i civilizacijskim vrijednostima poštujući njihove individualne sposobnosti i sklonosti.

Zanimanja i kvalifikacije

Školski kurikulum

Obrazovanje odraslih