Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Elektromehaničar

Nastavni plan i program zanimanja ELEKTROMEHANIČAR po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Elektromehaničar radi na poslovima u proizvodnji i održavanju električnih strojeva i uređaja, izrađuje elektrotehničke crteže i sheme, izrađuje i sastavlja elektromehaničke sklopove strojeva i uređaja, radi na poslovima održavanja i popravka, ispitivanja, montaže i demontaže kućanskih aparata te vodi poslove u obrtu. Poslovi elektromehaničara obavljaju se u zatvorenom prostoru.

Zapreke za rad:

  • smetnje vida i sluha, nemogućnost razlikovanja boja, slaba pokretljivost tijela i ruku.

Predmeti značajni za upis:

  • hrvatski jezik
  • prvi strani jezik
  • matematika

Posebni zahtjevi za upis:

  • obvezna zdravstvena svjedodžba liječnika medicine rada
  • sklopljen Ugovor o naukovanju sa licenciranom obrtničkom radionicom

Način obrazovanja:

Jedinstveni model obrazovanja kod kojeg opće obrazovne predmete i stručno teorijski dio naukovanja izvodi škola, a praktični dio naukovanja licencirana obrtnička ili druga radionica. Po završetku trogodišnjeg  naukovanja naučnik polaže naučnički ispit koji je preduvjet za pristupanje obrani završnog rada i stjecanje kvalifikacije.

Nakon tri godine radnog iskustva u zanimanju moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.

Elektromehaničar - opis zanimanja
Elektromehaničar - nastavni plan i program
Elektromehaničar - nastavni plan