Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Tehničar za računalstvo

Strukovni kurikulum zanimanja TEHNIČAR/TEHNIČARKA ZA RAČUNALSTVO 

Svrha ovog zanimanja je projektiranje, izrada i održavanje manje složenih računalnih programa, baza podataka, web stranica, dijagnosticiranje i rješavanje problema računalnog softvera i hardvera, konfiguriranje i održavanje manjih lokalnih računalnih mreža te informacijskih i komunikacijskih sustava.

Ovo zanimanje obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti vezanih uz projektiranje, izradu i održavanje manje složenih relacijskih baza podataka, računalnih programa, nadzire i dijagnosticira te evidentira i otklanja hardverske i softverske probleme, educira i pomaže korisnicima u rješavanju njihovih problema, konfigurira i održava računala, lokalne računalne mreže, računalne i informacijske sustave.

Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja objedinjuje poslove:

 • rada na računalu (npr. programiranje)
 • pripremu i obradu podataka (npr. računalni operater)
 • kontrole, pripreme i obrade podataka
 • oblikovanje baze podataka
 • administracije baze podataka
 • projektiranja informacijskih sustava
 • operatera na vanjskoj računalnoj opremi (npr. računalne mreže)
 • sistemski inženjering nižeg stupnja složenosti
 • osiguranja kvalitete
 • edukacije krajnjih korisnika
 • marketinga i prodaje

Obrazovni program tehničara za računalstvo omogućava stjecanje dobrog, općeg obrazovanja, prije svega iz matematičkih i prirodoznanstvenih područja, što omogućava nastavak obrazovanja na studijima tehničkih i informacijskih znanosti.

 

Predmeti značajni za upis:

 • hrvatski jezik
 • prvi strani jezik
 • matematika
 • fizika
 • tehnička kultura
 • kemija

Posebni zahtjevi:

 • obvezna zdravstvena svjedodžba liječnika medicine rada
Tehničar za računalstvo - opis zanimanja
Tehničar za računalstvo - strukovni kurikulum
Tehničar za računalstvo – plan nastavnih predmeta od školske godine 2018.-2019.