Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

Autoelektričar

Nastavni plan i program zanimanja AUTOELEKTRIČAR po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Autoelektričar radi u radionicama upoznaje opasnosti na radu, propise o radu na siguran način, mjere i postupke za rad na siguran način. Učenik upoznaje moguće izvore onečišćenja i usvaja postupke za zaštitu čovjekova okoliša, racionalno upotrebljavanje materijala i energije.

Učenik mora naučiti čitati i primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima, te znati čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju i izraditi osnovne tehničke i radne dokumente. Vrlo je značajno da učenik nauči planirati postupke i tijek rada, uporabu alata, materijala i komponenata.

Posebno je značajno da učenik nauči izmjeriti električne veličine, poznavati načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja, kao i upoznaje načela konstrukcije i rada motornih vozila

Predmeti značajni za upis:

  • hrvatski jezik
  • prvi strani jezik
  • matematika

Posebni zahtjevi:

  • obvezna zdravstvena svjedodžba liječnika medicine rada
  • sklopljen Ugovor o naukovanju sa licenciranom obrtničkom radionicom

Način obrazovanja:

Jedinstveni model obrazovanja kod kojeg opće obrazovne predmete i stručno teorijski dio naukovanja izvodi škola, a praktični dio naukovanja licencirana obrtnička ili druga radionica. Po završetku trogodišnjeg  naukovanja naučnik polaže naučnički ispit koji je preduvjet za pristupanje obrani završnog rada i stjecanje kvalifikacije.

Nakon tri godine radnog iskustva u zanimanju moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.

Autoelektričar - opis zanimanja
Autoelektričar - nastavni plan i program zanimanja
Autoelektričar - plan nastavnih predmeta