Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

UPISI u 1. razrede

Subota, 9. srpnja 2022.

Dragi učenici, poštovani roditelji

zahvaljujem svima koji su odabrali neko od ponuđenih zanimanja u Tehničkoj školi Čakovec za svoj nastavak obrazovanja, a čestitam svima kojima se ta želja i ispunila.

Predstoji još jedan korak u proceduri upisivanja u Tehničku školu Čakovec. Nakon što ste u dosadašnjem tijeku upisivanja u 1. razred uglavnom sve radili samostalno ili uz pomoć učitelja iz svojih osnovnih škola, sada se u tom posljednjem koraku uključujemo i mi iz Tehničke škole Čakovec. Stoga vas podsjećamo da su termini upisa u Tehničku školu Čakovec slijedeći:

PONEDJELJAK 11.7.2022. od 12 do 16 sati

UTORAK 12.7.2022. od 8 do 12 sati

SRIJEDA 13.7.2022. od 12 do 16 sati.

  1. Sukladno Odluci o upisima učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (UPISNICI) dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (https://srednje.e-upisi.hr). UPISNICU je učenik dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u Tehničku školu Čakovec u gore navedenim terminima. Preporučujemo učenicima i roditeljima ako je to ikako moguće da upisnicu dostave osobno u školu kako bi u kontaktu sa predstavnicima škole mogli dobiti i dodatna objašnjenja i upute za pojedino zanimanje.
  2. Uz upisnicu prilikom upisa u svako od zanimanja u Tehničkoj školi Čakovec u gore navedenim terminima potrebno je donijeti OSOBNO jedan od dokumenata o zdravstvenoj sposobnosti za upis u željeno zanimanje –  liječničku svjedodžbu medicine rada ili potvrdu školske medicine ili potvrdu obiteljskog liječnika. Ako učenici nisu u gore navedenim terminima dostavili Liječničku svjedodžbu medicine rada istu su OBVEZNI dostaviti u školu najkasnije do 30.9.2022.
  3. Za zanimanja po JMO programu (AUTOMEHANIČAR, AUTOLIMAR, AUTOMEHATRONIČAR, BRAVAR, STROJOBRAVAR, TOKAR, ELEKTROINSTALATER i ELEKTROMEHANIČAR) potrebno je donijeti osobno Ugovor o naukovanju učenika koji roditelj sklapa sa odabranom licenciranom radionicom (Obrazac Ugovora (PLAVI UGOVOR) u 4 primjerka može se nabaviti u knjižarama). Krajnji rok za dostavu Ugovora je 30.9.2022.
  4. Uz sve gore navedeno, učenici koji su prilikom prijava dobivali bodove sukladno dodatnim pravima, dužni su prilikom upisa donijeti osobno dokumente koji potvrđuju opravdanost tako stečenih bodova.

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi je u Tehničku školu Čakovec, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

Za sva dodatna objašnjenja možete se obratiti upisnim povjerenstvima u gore navedenim terminima od ponedjeljka do srijede, 11. – 13.7.2022.

Svima želim puno uspjeha i zadovoljstva u slijedećoj školskoj godini.

S poštovanjem

Dražen Blažeka, dipl. ing. el.,

ravnatelj Tehničke škole Čakovec

 

Aktualne novosti