Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

   Tel. +385 (40) 328 522, Športska 5, Čakovec

ISPITNI KATALOZI ZA DRŽAVNU MATURU 2021./2022

Petak, 17. rujna 2021.

Temeljni dokument ispita u kojem su navedeni i objašnjeni sadržaji ispita, struktura ispita, način bodovanja, vrste zadataka, kriteriji i načini ispitivanja i vrednovanja, literatura za ispit, primjeri pitanja… naziva se ispitni katalog. Osim ispitnih kataloga za sve obavezne i izborne predmete koji se mogu pisati u okviru državne mature, na stranici https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2021-2022/ dostupni su i OGLEDNI ISPITI.

Aktualne novosti